Zowel de inhoud van deze website, DAAD Wonen als de inhoud van alle andere publicaties van DAAD Wonen , is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Daarentegen kan DAAD Wonen geen garanties geven met betrekking tot het karakter, de incorrectheid of de inhoud van deze informatie.

Deze website en alle bijbehorende onderdelen daarvan zijn eigendom van DAAD Wonen. Het is niet toegestaan om de website DAAD Wonen of delen van de website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder besliste (schriftelijke) akkoord van DAAD Wonen. Het is wel toegestaan om voor persoonlijke doeleinden, niet commercieel, gebruik te maken van bovenstaande punten.

De informatie op www.daadwonen.nl wordt door ons team met zorg samengesteld en weergegeven. Het is helaas mogelijk dat er soms onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de website staat. Wij streven ernaar om alle informatie zo snel mogelijk bij te werken, wanneer dit nodig is. Alles wordt zo spoedig mogelijk in het werk gezet om eventueel misbruik te voorkomen. Het recht behoudt zich bij www.daadwonen.nl om eventuele wijzigingen met directe ingang en zonder kennisgeving door te voeren.